Logo firmy KASPER

Představení klienta

Společnost KASPER se pohybuje v několika odvětvích. Ve stavebním průmyslu působí od roku 1994, kdy byla pod názvem “Střechy” zahájena činnosti divize firmy KASPER s.r.o., zaměřující se na výrobu dřevěných nosných konstrukcí. V roce 1997 došlo k osamostatnění a změně názvu na KASPER CZ. Dnes firma patří mezi nejoblíbenější dodavatele dřevěných krovů, vazníků, panelů nebo např. lepeného lamelového dřeva nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Roku 1992 byla založena strojírenská firma KASPER KOVO, která se specializuje na zpracovávání pozinkované i nerezové oceli, hliníku a jiných kovů. Nabízí zakázkovou výrobu, laserové řezání plechů, vysakávání plechů, řezání plazmou, ohýbání a další úpravy plechů nebo např. 3D měření či montáže. Společnost se pohybuje také v mezinárodní dopravě, a to pod názvem KASPER TS. Zaměřuje se na dopravní služby, zejména přepravu nadměrných nákladů a dále na skladování, opravy automobilů, nákladních vozidel, autobusů i zemědělských vozidel. Pod značkou KASPER DESIGN poté společnost vyrábí designové nerezové květináče, grily či např. poštovní schránky. Věnuje se jak sériové výrobě, ve které spolupracuje s předními architekty,
tak i zakázkové výrobě.

Nový web pro Kasper Kovo

Naše práce pro firmu KASPER
Naše práce pro firmu KASPER

Web Design

Naše práce pro firmu KASPER

Co je naším úkolem

Pro skupinu KASPER zajišťujeme kompletní tvorbu obsahu na sociální sítě, spolupodílíme se na tvorbě jejich firemního časopisu.
Spravujeme jejich produktové a personální kampaně na sítích Facebooku a Google ADS. Koordinujeme výstupy externího grafika, tvoříme články a inzerce do online i offline magazínů. Tvoříme obsah pro odborné weby a print v oboru stavebnictví. 

Online výstupy

Ukázka inzerce firmy v trutnovském zpravodaji Trutnovinky.

Print a produkce

Tiskoviny pro firmu KASPER
Ukázka tiskovin pro firmu KASPER
Reklama na autech firmy KASPER

Názor klienta

Se společností Trockenmann s.r.o. spolupracuje skupina firem KASPER již čtvrtý rok. Trockenmann pro nás zajišťuje marketingové služby včetně tvorby webových stránek a jejich údržby, významně se podílí také na přípravě Journalu KASPER. Úspěšná je spolupráce se školami v trutnovském regionu, zejména se SPŠ Trutnov, také zde nám Trockenmann významně pomáhá a velmi vhodně umí vystihnout potřeby a komunikaci se studenty.
Ing. Rudolf Kasper - jednatel KASPER GROUP s.r.o.